Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά καλεί:

Τους ΜΟΝΙΜΟΥΣ εκπαιδευτικούς (Α΄ Πειραιά), κλάδων ΠΕ06-ΠΕ11-ΠΕ79 και ΠΕ86 που δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο για το σχολικό έτος 2022-2023 στη σχολική μονάδα που ανήκουν, να υποβάλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση grpyspe@dipepeiraia.att.sch.gr μέχρι και την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 23:59 προς τη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά, ενυπόγραφη  δήλωση συμπλήρωσης ωραρίου (Αίτηση – Δήλωση συμπλήρωσης ωραρίου) με την ένδειξη «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ».

 

 Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν σχολική μονάδα της οποίας το κενό σε ώρες στην ειδικότητά τους είναι μικρότερο ή ίσιο των ωρών που μπορεί να καλύψει ο/η εκπαιδευτικός.

Για την πρόσκληση πατήστε  εδώ

Για την αίτηση πατήστε εδώ

Για τον ανακοινοποιημένο πίνακα κενών (ΠΕ06 και ΠΕ11) πατήστε εδώ