Ο Ε.Ο.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση για τριετή απόσπαση στον Ε.Ο.Ε., από την έναρξη του σχολικού έτους 2023-2024, ήτοι από την 01.09.2023, έως την 31.08.2026. Οι προς πλήρωση θέσεις είναι δύο (2), σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες της Αρχής, όπως αυτές διαμορφώνονται από την αποστολή, το έργο και τον προγραμματισμό της. Η έδρα του Ε.Ο.Ε. και συνεπώς και ο τόπος εργασίας του αποσπασμένου προσωπικού είναι το Μαρούσι Αττικής (Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15122). Η δαπάνη μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών που θα αποσπαστούν θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση από την Δευτέρα 29-05-2023 και ώρα 10:00 π.μ. έως την Δευτέρα 12-06-2023 και ώρα 14:00 μ.μ.

Για την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για την αίτηση πατήστε ΕΔΩ