Αφορά σε αναπληρωτές.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών ξεκινά από 16-6-2023 και λήγει 26-6-2023 και
ώρα 15.00.

Για την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ