Καλούνται οι εκπαιδευτικοί  Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά:

-που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης σε σχολεία της ίδιας περιοχής (βελτίωση θέσης)

-που έχουν υποβάλει δήλωση για οριστική τοποθέτηση

-που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές στη Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά

-να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης στην οποία θα αναγράφουν μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες κατά σειρά προτίμησης, όπου επιθυμούν να μετατεθούν/ τοποθετηθούν οριστικά, από την Παρασκευή 26-05-2023 έως και την Τετάρτη 31-05-2023.

Η δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης θα υποβάλλεται μέσω του συστήματος  https://teachers.minedu.gov.gr.

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για τους  πίνακες μορίων μετάθεσης (ορθή επανάληψη)  πατήστε εδώ

Για τις κενές οργανικές θέσεις πατήστε εδώ

Για οδηγίες υποβολής της αίτησης πατήστε εδώ

Για τους πίνακες ειδικών κατηγοριών Ειδικής Αγωγής πατήστε εδώ