Καλούνται οι  Εκπαιδευτικοί Γενικής  Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά:

-που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης σε σχολεία της ίδιας περιοχής (βελτίωση θέσης)

-που έχουν υποβάλει δήλωση για οριστική τοποθέτηση

-που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές στη Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά

να υποβάλλουν  δήλωση τοποθέτησης στην οποία θα αναγράφουν μέχρι είκοσι (20) σχολικές μονάδες κατά σειρά προτίμησης, όπου επιθυμούν να μετατεθούν / τοποθετηθούν οριστικά, από την Παρασκευή 26-05-2023 έως και την Τετάρτη  31-05-2023

Η δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης θα υποβάλλεται μέσω του συστήματος  https://teachers.minedu.gov.gr, (όπως ακριβώς υποβλήθηκαν και οι αιτήσεις μετάθεσης-βελτίωσης θέσης).

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική. Εκπρόθεσμες δηλώσεις ή ενστάσεις σχετικές με συμπλήρωση προτιμήσεων δε θα εξετάζονται από το Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Για τους πίνακες μορίων μετάθεσης:

α) Αιτούντων βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης πατήστε εδώ

β) Αιτούντων τοποθέτησης από μετάθεση πατήστε εδώ

Για τις κενές οργανικές θέσεις πατήστε εδώ

Για οδηγίες υποβολής της αίτησης πατήστε εδώ

Για τους πίνακες ειδικών κατηγοριών Γενικής Αγωγής πατήστε εδώ