Οι αιτήσεις μετάταξης υποβάλλονται από 22/04/2024 έως και 01/05/2024

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση μετατάξεων εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, πατήστε ΕΔΩ

Για την αίτηση μετάταξης εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλο κλάδο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12), πατήστε ΕΔΩ

Για την αίτηση μετάταξης εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΚΕΔΑΣΥ/ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13), πατήστεΕΔΩ