Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα ίδια τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ στη διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣΥΔ, από: 22/04/2024 (Δευτέρα) έως: 01/05/2024 (Μ.Τετάρτη)

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση αιτήσεων απόσπασης μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, πατήστε ΕΔΩ