Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, δια των Υπεύθυνων Αγωγής Υγείας Μ. Καμπέρη,  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Γ. Βούλγαρη και Πολιτιστικών Θεμάτων Β. Αρβανιταντώνη και σε συνεργασία με: το Πυροσβεστικό Σώμα, την Πολιτική Προστασία και  τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:  

«Ασφάλεια και Διαχείριση κινδύνων στις σχολικές μονάδες»

Οι ενδιαφερόμενες/οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα μέχρι την Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου στον σύνδεσμο  που αναγράφεται στο συνημμένο έγγραφο.

AA ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ