Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, δια των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων,  και σε συνεργασία  με την  Εφορεία  Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων (ΕΦΑΠΝ), προτίθεται να διοργανώσει  ημερίδα, το Σάββατο  21 Οκτωβρίου 2023 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά,  με θέμα: «2013 – 2023, δέκα χρόνια συνεργασίας της ΕΦΑΠΝ με τις  Σχολικές Δραστηριότητες Π.Ε. Πειραιά»
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί,  που σχεδίασαν και υλοποίησαν σχετικά προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων ή  μουσειοπαιδαγωγικές δράσεις με την τάξη τους, ορμώμενοι/νες από τη συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα των μουσείων της ΕΦΑΠΝ και στα επιμορφωτικά σεμινάρια, να κάνουν μία σύντομη παρουσίαση του σχεδιασμού, της υλοποίησης και των αποτελεσμάτων αυτής της δράσης στην παραπάνω ημερίδα (λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο έγγραφο).
Οι ενδιαφερόμενες/οι εκπαιδευτικοί για συμμετοχή με εισήγηση στην ημερίδα παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα μέχρι τη Δευτέρα 2/10/2023 στον σύνδεσμο που αναγράφεται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

AA ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ- 10 χρόνια ΔΙΠΕ Πειραιά ΕΦΑΠΝ