ΠΥΣΠΕ Πειραιά

Α. Τακτικά μέλη

  1. Μεϊντάση Αθανασία, κλ. ΠΕ70, Διευθυντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, ως Πρόεδρος
  2. Κώστογλου Σταύρος, κλ. ΠΕ70, Δ/ντής του 2ου Δημ. Σχολείου Δραπετσώνας, ως Αντιπρόεδρος
  3. Μαρτίνου Αγγελική, κλ. ΠΕ70, Δ/ντρια του 11ου Δημ. Σχολείου Πειραιά, ως μέλος.
  4. Δημητρακοπούλου Ολυμπία, κλ. ΠΕ70, του 5ου Δημ. Σχολείου Πειραιά, στη θέση του αιρετού μέλους
  5. Δημητρακόπουλος Γεώργιος, κλ. ΠΕ70, του 27ου Δημ. Σχολείου Πειραιά, στη θέση του αιρετού μέλους

 

Β. Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα

  1. Σακκιώτης Ιωάννης, κλ. ΠΕ70, Προϊστάμενος Εκπ/κών Θεμάτων της Δ/νσης ΠΕ Πειραιά
  2. Κοντάκος Δήμος, κλ. ΠΕ70, Δ/ντής του Δημ. Σχολείου Φοίνικας Σαλαμίνας
  3. Μπακρώζη Βασιλική, κλ. ΠΕ 70, Δ/ντρια του 2ου Δημ. Σχολείου Νίκαιας
  4. Μουτεβελίδης Βασίλειος, κλ. ΠΕ70, του 23ου Δημ. Σχολείου Πειραιά, στη θέση του αναπληρωματικού αιρετού μέλους
  5. Γραμματικός Αγγελής, κλ. ΠΕ70, του 50ου Δημ. Σχολείου Πειραιά, στη θέση του αναπληρωματικού αιρετού μέλους

 

Απόφαση

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ