ΠΥΣΠΕ Πειραιά

Α. Τακτικά μέλη:

  1. Μεϊντάση Αθανασία, κλ. ΠΕ70, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, ως Πρόεδρος.
  2. Κώστογλου Σταύρος, κλ. ΠΕ70, Δ/ντής του 2ου Δημ. Σχολείου Δραπετσώνας, ως Αντιπρόεδρος.
  3. Ρέλλια Μαρία, κλ. ΠΕ06, Δ/ντρια του 1ου Ράλλειου Πειραμ. Σχολείου.
  4. Μεντάκης Αναστάσιος, κλ. ΠΕ79, ως αιρετό μέλος.
  5. Γεωργούσης Βάιος, κλ. ΠΕ70, ως αιρετό μέλος.

Β. Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα:

  1. Σακκιώτης Ιωάννης, κλ. ΠΕ70, Προϊστάμενος Εκπ/κών Θεμάτων της Δ/νσης ΠΕ Πειραιά.
  2. Γεωργακόπουλος Βασίλειος, κλ. ΠΕ70, Δ/ντής του 28ου Δημ. Σχολείου Πειραιά.
  3. Μαρτίνου Αγγελική, κλ. ΠΕ 70, Δ/ντρια του 11ου Δημ. Σχολείου Πειραιά.
  4. Μυλωνάς Φώτιος, κλ. ΠΕ70, ως αιρετό μέλος.
  5. Δεστές Γεώργιος, κλ. ΠΕ70, ως αιρετό μέλος.

 

Απόφαση

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ