ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Αγωγή Υγείας- Πολιτιστικά Θέματα) μέχρι τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022  μόνο ηλεκτρονικά. Δείτε το  συνημμένο  2.Οδηγίες υποβολής προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων   

Συνημμένα:

1. Εγκύκλιος Σχολ. Δραστηριοτήτων ΥΠΑΙΘ, 2022-23

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2021-22

3.ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ -ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛ ΔΡΑΣΤ 2022-23

4 ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜ.ΠΕΡΙΒΑΛ.ΕΚΠ. 2022-2023

5. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. 2022-2023

6.ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2022-23