Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, δια της Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων Βασιλικής Αρβανιταντώνη, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Π.Ε. Α΄, Γ΄ Αθήνας και  Ανατολικής Αττικής, δια των αντίστοιχων Υπευθύνων και το  Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. και Μ. Θεοχαράκη διοργανώνουν σεμινάριο με φυσική παρουσία, με θέμα: «Παρουσίαση  εκπαιδευτικού  προγράμματος “Τα δικά μας ανθρωπάκια”  με αφορμή την τρέχουσα έκθεση  Γιάννης Γαΐτης: Η ουσία του απρόσωπου» Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 10 Μαΐου 2023 στον χώρο του Ιδρύματος Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη.

Οι ενδιαφερόμενες/οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα μέχρι τη Δευτέρα, 8 Μαΐου 2023 και ώρα 12:00 το μεσημέρι  στον σύνδεσμο που αναγράφεται στο επισυναπτόμενο  έγγραφο.

AA ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Π.Θ. – Γαΐτης-Τα δικά μας ανθρωπάκια