Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά,  διά των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Γ. Βούλγαρη, Αγωγής Υγείας Μ. Καμπέρη και Πολιτιστικών Θεμάτων Β. Αρβανιταντώνη, σε συνεργασία με το Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος(Ν.Μ.Ε.) διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα:

«Αξιοποίηση των νέων εκπαιδευτικών  βιβλίων & ανανεωμένων προγραμμάτων του Ν.Μ.Ε. »

Οι ενδιαφερόμενες/οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα μέχρι την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου   2023  στον σύνδεσμο που αναγράφεται στο επισυναπτόμενο  έγγραφο.

AA ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΝΜΕ