Ενημερώνουμε τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, που κλήθηκαν με την αρ. 002583/ΕΞ/2023 προσκλησή μας για οριστική τοποθέτηση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)  και  Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) νεοδιορισθέντων, μετάταξης ή βελτίωσης θέσης εντός της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πειραιά τα παρακάτω:

Το Υ.ΠΑΙ.Θ. κατέθεσε νέο αίτημα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Συμβουλίου της Επικρατείας για κατ’ εξαίρεση διενέργεια υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου που διανύουμε.

Ως εκ τούτου, διακόπτεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe-peiraia.att.sch.gr.

Με νεότερη  ανακοίνωσή μας θα ενημερωθείτε για τη συνέχιση της διαδικασίας.