Ενημερώνουμε τους/τις  εκπαιδευτικούς, οι οποίοι κλήθηκαν με τις αρ. 2594/26-05-2023 και 2595/26-05-2023 προσκλήσεις μας για υποβολή δηλώσεων προτίμησης για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης τα παρακάτω:

Το Υ.ΠΑΙ.Θ. κατέθεσε νέο αίτημα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Συμβουλίου της Επικρατείας για κατ’ εξαίρεση διενέργεια υπηρεσιακών μεταβολών του εκπαιδευτικού προσωπικού κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου που διανύουμε.

Ως εκ τούτου, το σύστημα https://teachers.minedu.gov.gr δε θα δέχεται αιτήσεις για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης.

Με νεότερη  ανακοίνωσή μας θα ενημερωθείτε για τη συνέχιση της διαδικασίας.