Ανάρτηση Στοιχείων Εκτέλεσης Προυπολογισμού της Δ.Π.Ε. Πειραιά για το μήνα Απρίλιο 2022. Για να δείτε  το έγγραφο πατήστε  ΩΧΧΗ46ΜΤΛΗ-Ο0Δ