Ανάρτηση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Δ.Π.Ε. Πειραιά για το μήνα Ιανουάριο  2023. Για να δείτε  το έγγραφο πατήστε ΨΣ7Δ46ΜΤΛΗ-2Λ1