Ανάρτηση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Δ.Π.Ε. Πειραιά για το μήνα Οκτώβριο 2022. Για να δείτε  το έγγραφο πατήστε  9Π0Υ46ΜΤΛΗ-7ΘΕ