Ανάρτηση Στοιχείων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Δ.Π.Ε. Πειραιά για το μήνα Οκτώβριο 2023.

Για να δείτε  το έγγραφο πατήστε  10 Ω46ΝΚΠΔ-ΦΛ8