Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά κατόπιν της αρ. 24/26-09-2023 Πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά, αποσπά και τοποθετεί προσωρινά τους κάτωθι εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70 ως ο συνημμένος πίνακας:

Για να δείτε τον πίνακα, πατήστε εδώ