Την Παρασκευή 04.06.2021 θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με βασικά θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Εξέταση ενστάσεων εκπαιδευτικών επί των προσωρινών πινάκων οριστικών τοποθετήσεων /μεταθέσεων/βελτιώσεων θέσεων Π.Ε. Γενικής Αγωγής κλάδου ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ανά περιοχή μετάθεσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά.
  2. Εξέταση εκπρόθεσμης αίτησης εκπαιδευτικού για υποβολή δήλωσης βελτίωσης οργανικής θέσης.
  3. Οριστικοποίηση πινάκων τοποθετήσεων/μεταθέσεων/βελτιώσεων Εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής Α’ Φάσης, τοποθέτησης εκπαιδευτικών Β΄ Φάσης κατόπιν δήλωσης τους σε οργανικά κενά και Γ΄ Φάσης-υποχρεωτικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε εναπομείναντα οργανικά κενά χωρίς δήλωσή τους.
  4. Οριστικοποίηση πινάκων τοποθετήσεων/μεταθέσεων/βελτιώσεων Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής.
  5. Γνωμοδότηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών Π.Ε.