Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, δια της Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων Βασιλικής Αρβανιταντώνη, η ΠΡΩΤΑ.12 (Πρωτοβουλία για το Άρθρο 12) και το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Π.Ε. Α΄ και Γ΄ Αθήνας (Πολιτιστικά Θέματα), διοργανώνουν βιωματικό εργαστήρι με φυσική παρουσία με τίτλο «Η συνέλευση των παιδιών. Τα πρώτα βήματα άσκησης στη δημοκρατία». Το βιωματικό εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023και ώρες 17.00-20.00.
Οι ενδιαφερόμενες/οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα μέχρι την Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00  στον σύνδεσμο που αναγράφεται στο επισυναπτόμενο  έγγραφο.

AA ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ- Η συνέλευση των παιδιών