Συνάδελφοι,

Από 24/10/2022 μέχρι και 06-11-2022 το αργότερο θα είναι διαθέσιμη μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΙΠΕ Πειραιά η Υπεύθυνη Δήλωση  τόσο για τη χορήγηση οικογενειακής παροχής όσο και για την επικαιροποίηση στοιχείων μισθοδοτούμενων για το σχολικό έτος 2022-2023.

Υπόχρεοι συμπλήρωσης είναι ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ που μισθοδοτούνται από τη ΔΙΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ μέσω του τακτικού προϋπολογισμού (ΕΚΤΌΣ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ που διορίστηκαν μέσα στον Αύγουστο του 2022 και υπέβαλαν τότε τη δήλωση  και των ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ που έχουν ήδη υποβάλει δήλωση κατά την πρόσληψή τους και δε μισθοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό)
Υπάρχει όμως η δυνατότητα συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής δήλωσης για ΟΛΟΥΣ τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της ΔΙΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ που το επιθυμούν, χωρίς απαραίτητα να μισθοδοτούνται από εμάς (απόσπαση) . Με τον τρόπο αυτό θα έχουμε δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μαζί τους όταν χρειαστεί μιας και θα έχουμε στη διάθεσή μας επικαιροποιημένα στοιχεία τους. ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Η συμπλήρωση των στοιχείων στο δικό μας πληροφοριακό σύστημα  δε σημαίνει απαλλαγή της υποχρέωσής τους να στείλουν αντίστοιχη δήλωση στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ που ανήκουν οργανικά και τους μισθοδοτεί.

Έχει γίνει μεταφορά των στοιχείων προηγούμενων ετών που είχαμε στη διάθεσή μας στα δικά μας πληροφοριακά συστήματα στη νέα δήλωση οπότε  συμπληρώνετε τα νέα υποχρεωτικά πεδία και απλά επικυρώνετε – επικαιροποιείτε τα προσυμπληρωμένα στοιχεία  πατώντας το “Οριστική Υποβολή”. 

Σε ότι αφορά τους οι μεταπτυχιακούς – διδακτορικούς τίτλους σας θυμίζουμε πως μας ενδιαφέρει η αναγραφή ΜΟΝΟ των τίτλων για τους οποίους  έχει αναγνωριστεί ή πρόκειται να αναγνωριστεί ΣΥΝΑΦΕΙΑ.

Φέτος σας ζητάμε να ελέγξετε και να επικαιροποιήσετε το ΙΒΑΝ του λογαριασμού Μισθοδοσίας σας χωρίς να μπορείτε να το τροποποιήσετε εσείς. Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) μισθοδοσίας συνεχίζουν να λειτουργούν λογαριασμοί τραπεζών που δεν υφίσταται πλέον (π.χ. Αγροτικής, Εμπορικής κ.λ.π.) επειδή έχει γίνει αντιστοίχισή τους στο τραπεζικό σύστημα με τον ΙΒΑΝ του νέου λογαριασμού που εσείς έχετε σε αντικατάσταση του παλιού. Για να διασφαλιστεί η δυνατότητα ελέγχου από το Ο.Π.Σ. μισθοδοσίας και η αποφυγή λαθών συστήνεται  να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για να ενημερωθεί το Ο.Π.Σ. με το ΙΒΑΝ του εν ενεργεία λογαριασμού σας.

Για να κάνετε αλλαγή του λογαριασμού που μισθοδοτείστε επισυνάπτετε με την Δήλωση :

α) Υπεύθυνη δήλωση αλλαγής λογαριασμού μισθοδοσίας και β) φωτοαντίγραφο του λογαριασμού με τον αριθμό ΙΒΑΝ.

      Η πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα της ΔΙΠΕ Πειραιά γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα μας επιλέγοντας από το μενού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ  — Λοιπές  ηλεκτρονικές υπηρεσίες  και επιλέγοντας από τα μενού : ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΠΕ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Η ταυτοποίησή σας  γίνεται  με τους ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΣΑΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ που χρησιμοποιείτε για να εισέρχεστε στο σύστημα taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Η συμπλήρωση της φόρμας παρακαλούμε να γίνεται με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ και  ΜΟΝΟ.

 

Παρακαλούμε  διαβάστε προσεκτικά τις ΟΔΗΓΙΕΣ που υπάρχουν στη ΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ.  Βεβαιωθείτε πως έχετε συμπληρώσει ΟΛΑ τα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ και έχετε επισυνάψει όσα δικαιολογητικά επικαλείσθε σε αυτήν πριν προβείτε σε καταχώριση στοιχείων. Η υποβολή της είναι δυνατή για μια μόνο φορά . ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Επειδή μπορείτε να επισυνάψετε μέχρι 5 pdf αρχεία μεγέθους ως 10 ΜΒ το καθένα παρακαλούμε δημιουργήστε pdf πολλών σελίδων όπου ο αριθμός των επισυναπτόμενων όλων των περιπτώσεων υπερβαίνει το 5.

Μετά την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ λαμβάνετε αριθμό πρωτοκόλλου και οδηγείστε σε μια νέα σελίδα όπου βλέπετε τόσο  τη δήλωσή σας όσο και τα αρχεία που έχετε επισυνάψει σε αυτήν  και είναι δυνατή η εκτύπωσή της για το αρχείο σας.. Σε κάθε περίπτωση έχει γίνει ορθή υποβολή μόνο όταν έχετε λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από το σύστημα.

Σε περίπτωση που εκ παραδρομής γίνει ελλιπής καταχώριση είτε έχουν συμπληρωθεί στη φόρμα λανθασμένα στοιχεία, τροποποίηση μπορεί να γίνει μόνο από εμάς αφού μας ενημερώσετε με σχετικό e-mail και στείλετε αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο, γράφοντας οπωσδήποτε στοιχεία ταυτοποίησής σας (ΑΜ-ΑΦΜ) στο : helpdesk@dipe-peiraia.att.sch.gr ώστε να διαγράψουμε τη λανθασμένη καταχώρισή σας και έτσι να σας δοθεί δυνατότητα ορθής επανυποβολής.

Τέλος παρακαλούμε να υποβάλετε τη δήλωσή σας ΕΓΚΑΙΡΑ, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η καταβολή οικογενειακής παροχής και στις επόμενες μισθοδοσίες .

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

Τμήμα Β Οικονομικού – ΔΙΠΕ Πειραιά.