Ημέρα: 17 Ιουνίου 2024

Υπηρεσιακά ζητήματα λήξης διδακτικού έτους 2023-24

Α) Σχετικά με τη λήξη του διδακτικού έτους 2023-2024 σας ενημερώνουμε τα κάτωθι: Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατέθηκαν εντός περιοχής (βελτίωση θέσης) ή τοποθετήθηκαν οριστικά, θα παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα…