Μήνας: Σεπτέμβριος 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ159/Α’)  Διευκρινιστική Εγκύκλιος 154892/Ε1/22-9-2016  Διευκρινιστική Εγκύκλιος 145867/ΓΔ4/9-9-2016  Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α’) Ν.3848/2010…

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΥΣΠΕ 39_27-9-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ: ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ _ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΜΟΝΙΜΩΝ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ /ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ…

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2016-2017

Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά και μισθοδοτούνται από τη Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά να αποστείλουν το ΝΕΟ έντυπο πού αφορά Δήλωση Οικογενειακής Κατάστασης για το έτος 2016-2017. Συγκεκριμένα : α)Όσοι…

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ 37_20-9-2016

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ_ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ_ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ _ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ