Ημέρα: 5 Σεπτεμβρίου 2022

ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Υποβολή αιτήσεων-δηλώσεων προτίμησης εκπαιδευτικών, αποσπασμένων και αιτούντων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Πειραιά, για τοποθέτηση σε ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ λειτουργικά κενά

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά καλεί: τους εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής, αποσπασμένους και αιτούντες απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Πειραιά, να δηλώσουν με ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ τις προτιμήσεις τους, έχοντας υπόψη τα ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ κενά…

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε λειτουργικά κενά

Οι κάτωθι εκπαιδευτικοί της Β Περιοχής Πειραιά, οι οποίοι δεν  τοποθετήθηκαν προσωρινά σε λειτουργικά κενά, θα παραμείνουν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Πειραιά μέχρι τη δημιουργία νέων κενών με την έναρξη…

Εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής: Ανακοίνωση προσωρινών τοποθετήσεων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ΠΕ70 Α και Β περιοχής μετάθεσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά- Β ΦΑΣΗ

      Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά σύμφωνα με την αρ. 14691/05-09-2022 απόφασή της που στηρίχτηκε στην αρ. 25/05-09-2022 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Πειραιά, ανακοινώνει τις προσωρινές τοποθετήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ΠΕ70 (ΔΑΣΚΑΛΩΝ)…