Ημέρα: 8 Δεκεμβρίου 2022

Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Για την πρόσκληση πατήστε  εδώ Για το Παράρτημα (προκηρυσσόμενες θέσεις) πατήστε εδώ Για το έντυπο αίτησης έκδοσης Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών πατήστε εδώ Για τις οδηγίες σχετικά με την αίτηση υποψηφίου…