Συντάκτης: Στέφανος Λαμπρίδης

Οριστικοποίηση μεταθέσεων/τοποθετήσεων Γενικής Αγωγής & Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης , Α’, Β΄ και Γ’ φάσης

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά  με την αριθ. 17/10-06-2022 Πράξη του: Α. Οριστικοποιεί τους πίνακες τοποθετήσεων/μεταθέσεων/βελτιώσεων Εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής Α’  Φάσης, τοποθέτησης εκπαιδευτικών Β΄ Φάσης κατόπιν δήλωσης τους σε οργανικά κενά και…