Πρόσκληση συμμετοχής σχολικών ομάδων στο Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Βιώσιμη Πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» που συντονίζει το ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου

Πρόσκληση συμμετοχής σχολικών μονάδων στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Κάστρα ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει» που συντονίζει το ΚΠΕ Μολάων

Πρόθεση συμμετοχής στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας» και «Τα Βότανα στη ζωή μας»

Ενημέρωση και πρόσκληση συμμετοχής Σχ. μονάδων στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Κάστρα ο τόπος το ορίζει και ο άνθρωπος το χτίζει» που συντονίζει το ΚΠΕ Μολάων

Πρόσκληση συμμετοχής στο διαγωνισμό: «ΜΟΡΙΑΣ 21:Δημιουργώ για το ‘21» και εκπαιδευτικό υλικό «Τα δέντρα μιλούν για το ‘21»    ΚEΠΕA ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Έγκριση διαγωνισμού                                   Προκήρυξη διαγωνισμού

Προκήρυξη του σεμιναρίου με θέμα «Τα βότανα στη ζωή μας: Επιστήμη των Πολιτών και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» ΚΠΕ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

Πρόσκληση διαδικτυακού διήμερου σεμιναρίου εκπαιδευτικών του Δικτύου Π.Ε. «Τουρισμός και περιβάλλον» με τίτλο:« Αειφόρος τουρισμός στις περιοχές των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της χώρας»

            Πρόσκληση συμμετοχής σε επιμορφωτικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως «Εκπαίδευση μέσω της τέχνης. Θεματικό πεδίο εφαρμογής: οι πανδημίες» ΚΕΠΕΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

             Προκήρυξη του σεμιναρίου με θέμα «Πετρογέφυρα: Όταν η φύση προκαλεί τον άνθρωπο» που οργανώνει το ΚΠΕ Μακρινίτσας.

            Πρόσκληση συμμετοχής σε εξ αποστάσεως σεμινάριο του ΚΕΠΕΑ Καρπενησίου