Μήνας: Μάιος 2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ 4ου ΔΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ

Για τη σχετική προκήρυξη-πρόσκληση πατήστε εδώ Για το έντυπο της αίτησης πατήστε εδώ Για το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης πατήστε εδώ

ΑΦΙΣΑ ΠΡΑΞΗΣ ΤΥ-ΔΥΕΠ 6001589

ΠΡΑΞΗ ΤΥ-ΔΥΕΠ 6001589

Η Πράξη αφορά στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μαθητών/τριών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μαθητών/τριών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων…

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ MIS 6001498

Η Πράξη αφορά στη στήριξη του θεσμού της Παράλληλης Στήριξης-Συνεκπαίδευσης, στην ενίσχυση των ΚΕΔΑΣΥ/ΕΔΥΣΔΕΥ, καθώς και στην υποστήριξη των μαθητών/τριών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στα…

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά για υποβολή δηλώσεων προτίμησης για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης και ανάρτηση οργανικών κενών

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί  Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά: -που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης σε σχολεία της ίδιας περιοχής (βελτίωση θέσης) -που έχουν υποβάλει δήλωση για οριστική τοποθέτηση…

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά για υποβολή δηλώσεων προτίμησης για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης, ανάρτηση οργανικών κενών και γνωστοποίηση πίνακα μοριοδότησης

Καλούνται οι  Εκπαιδευτικοί Γενικής  Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά: που έχουν υποβάλει δήλωση για οριστική τοποθέτηση που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης σε σχολεία της ίδιας περιοχής (βελτίωση θέσης) που βρίσκονται…