ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Αγωγή Υγείας- Πολιτιστικά Θέματα) ΜΕΧΡΙ την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 ΜΌΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Δείτε το  συνημμένο  2.Οδηγίες υποβολής προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων   

Συνημμένα:

 23082 9-12-21 Διαβιβαστικό
  1.  Εγκύκλιο Σχολ. Δραστηριοτήτων ΥΠΑΙΘ, 2021-22
  2. Οδηγίες υποβολής προγραμμάτων Σχολ. Δραστηριοτήτων για την Α/θμια Εκπ/ση (Περιβαλλοντική Αγωγή,  Αγωγή Υγείας, Πολιτιστικά Θέματα).
   3. Διαβιβαστικό  και Συνολικός πίνακας προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων
   4.  Έντυπο  υποβολής σχεδίου προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
   5. Έντυπο  υποβολής σχεδίου προγράμματος Αγωγής Υγείας
   6. Έντυπο  υποβολής σχεδίου προγράμματος Πολιτιστικών Θεμάτων