Μήνας: Ιούνιος 2022

Οριστικοποίηση μεταθέσεων/τοποθετήσεων Γενικής Αγωγής & Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης , Α’, Β΄ και Γ’ φάσης

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά  με την αριθ. 17/10-06-2022 Πράξη του: Α. Οριστικοποιεί τους πίνακες τοποθετήσεων/μεταθέσεων/βελτιώσεων Εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής Α’  Φάσης, τοποθέτησης εκπαιδευτικών Β΄ Φάσης κατόπιν δήλωσης τους σε οργανικά κενά και…

Ανακοίνωση προσωρινών Πινάκων μεταθέσεων/τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά- Υποβολή ενστάσεων

Ο Διευθυντής Π.Ε. Πειραιά κατόπιν της αριθμ. 13/03-06-2022 Πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά: Α. Ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες τοποθέτησης σε κενές οργανικές θέσεις κατά την Α’ Φάση Μεταθέσεων-Οριστικών τοποθετήσεων που αφορούν…

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2022-2023

Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ

Ανακοινοποιημένοι Πίνακες Μορίων μετάθεσης/βελτίωσης θέσης/οριστικής τοποθέτησης

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε Πειραιά κατόπιν της υπ. αριθμ. 12/31-05-2022 Πράξης του δημοσιεύει ανακοινοποιημένους πίνακες μορίων μετάθεσης/βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης. Για τους ανακοινοποιημένους πίνακες Γενικής Αγωγής πατήστε εδώ Για τους ανακοινοποιημένους πίνακες Ειδικής Αγωγής…