Κατηγορία: Σεμινάρια – Εκδηλώσεις

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα “Τα Συναισθήματα στη Σχολική Ζωή μέσω της Τέχνης”

H Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά δια του Υπεύθυνου Αγωγής Υγείας διοργανώνει σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Π.Ε. Γ’ Αθήνας, βιωματικό εισαγωγικό σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: «Τα συναισθήματα στη σχολική ζωή…

Συμμετέχουσες/οντες Εκπαιδευτικοί στο Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα:”Παιδαγωγική Φρενέ για ένα Σχολείο της Κοινότητας

Συμμετέχουσες/οντες Εκπαιδευτικοί στο Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα Παιδαγωγική Freinet για ένα Σχολείο της Κοινότητας

Σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα “Παιδαγωγική Φρενέ: Αρχές και Τεχνικές για την Κοινωνική, Συναισθηματική και Γνωστική Ανάπτυξη των Παιδιών στο Σχολείο της Κοινότητας”

H Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά δια του Υπεύθυνου Αγωγής Υγείας διοργανώνει, σε συνεργασία με την παιδαγωγική ομάδα για τη διάδοση της παιδαγωγικής Φρενέ στην Ελλάδα «Το Σκασιαρχείο – Πειραματικοί ψηλαφισμοί για…

Βιωματικό Σεμινάριο Δεξιότητες για Παιδιά Δημοτικού

H Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά δια του Υπεύθυνου Αγωγής Υγείας διοργανώνει βιωματικό σεμινάριο Αγωγής Υγείας με θέμα: «Δεξιότητες για παιδιά Δημοτικού». Πρόκειται για εκπαιδευτικό υλικό που είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας…

Βιωματικό Σεμινάριο Αγωγής Υγείας “Δεξιότητες Ζωής Αναπτύσσοντας Ενεργούς Πολίτες” (2/5/2017)

Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά (δια του Υπεύθυνου Αγωγής Υγείας) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση  Β/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά (δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας) και το Βρετανικό Συμβούλιο…

Βιωματικό Σεμινάριο Αγωγής Υγείας “Το Κουκλοθέατρο ως Εργαλείο Ευαισθητοποίησης για την Πρόληψη” (2 & 4/5/2017)

Η Διεύθυνση ΠΕ Πειραιά δια του Υπευθύνου Αγωγής Υγείας σε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού διοργανώνει βιωματικό σεμινάριο για Νηπιαγωγούς με θέμα: «Το κουκλοθέατρο ως εργαλείο ευαισθητοποίησης για την πρόληψη».  Το…

Συμμετέχουσες/οντες Εκπαιδευτικοί στο Βιωματικό Σεμινάριο Αγωγής Υγείας «Πρώτες Βοήθειες σε Επείγουσες Καταστάσεις στο Σχολείο»

Συμμετέχουσες/οντες εκπαιδευτικοί στο Σεμινάριο Αγωγής Υγείας “Πρώτες Βοήθειες σε Επείγουσες Καταστάσεις στο Σχολείο”

Βιωματικό Σεμινάριο Αγωγής Υγείας “Πρώτες Βοήθειες σε Επείγουσες Καταστάσεις στο Σχολείο” (20/3/2017)

H Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά διοργανώνει δια του Υπεύθυνου Αγωγής Υγείας σεμινάριο με θέμα: «Πρώτες βοήθειες σε επείγουσες καταστάσεις στο σχολείο»,σε συνεργασία με την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας και τη Διεύθυνση…

Ημερίδα Αγωγής Υγείας με Θέμα “Μύθοι και Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια” (15/3/2017)

H Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά, δια του Υπεύθυνου Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, την Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων και την Ελληνική Εταιρεία…