Μέχρι τις 24 Αυγούστου και ώρα 15:00 μπορούν να κάνουν αίτηση για απόσπαση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ όσοι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης (σοβαρές ασθένειες, πολύτεκνοι κλπ.), καθώς και όσοι έχουν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους ποσοστό αναπηρίας άνω του 75% ή έχουν παιδιά με αναπηρία άνω του 65%. Ο χρόνος απόσπασης, εφόσον την πάρουν, δε θα μετράει σαν υπηρέτηση οργανικής.