Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά κατόπιν της αρ. 15/05-09-2023 Πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά, ανακοινώνει τις τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05,ΠΕ06,ΠΕ07,ΠΕ08 και ΠΕ11, αποσπασμένων στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά και αιτούντων απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά, ως ο συνημμένος πίνακας.

Για να δείτε τον πίνακα (ορθή επανάληψη), πατήστε εδώ

  • Ορθή επανάληψη ως προς την ειδικότητα ΠΕ11