Σας ενημερώνουμε ότι η Καταβολή Έναντι Δεκεμβρίου 2013 για τους Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς ΕΣΠΑ θα έχει ολοκληρωθεί έως την Τρίτη 24/12/2013.