Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά κατόπιν της αρ. 13/01-09-2023 Πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά, ανακοινώνει την προσωρινή τοποθέτησης της νεοδιόριστης εκπαιδευτικού Γενικής Αγωγής

Για τον πίνακα, πατήστε εδώ