Κατόπιν του αρ. πρωτ. 65675/Ε2/12-06-2023 εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ. και σε συνέχεια των αρ. πρωτ.  2594/26-05-2023 (Γενικής Αγωγής), 2595/26-05-2023 (Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) και 2583/25-05-2023 (Μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.) προσκλήσεών μας, ενημερώνουμε τους/τις  εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π., οι οποίοι κλήθηκαν να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων οριστικής τοποθέτησης/βελτίωσης θέσης, ότι:

Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων, η οποία είχε διακοπεί με ανακοίνωσή μας στις 30-05-2023, συνεχίζεται. Ως εκ τούτου, το σύστημα https://teachers.minedu.gov.gr θα δέχεται αιτήσεις για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης, από την Τρίτη 13/06/2023 έως και την Πέμπτη 15/06/2023.

Τα μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. υποβάλλουν τη δήλωση προτίμησης, στην ίδια ως άνω προθεσμία, ηλεκτρονικά, με αποστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mail@dipe-peiraia.att.sch.gr, όπως όριζε η αρ. 2583/25-05-2023 πρόσκλησή μας (εξυπακούεται ότι αναφερόμαστε στα μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. που δεν πρόλαβαν να υποβάλουν δήλωση προτίμησης).

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ