Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά κατόπιν της αρ. 20/12-09-2023 Πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά, ανακοινώνει πίνακα σχετικά με τη συμπλήρωση ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ08 και ΠΕ91 που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο για το σχολικό έτος 2023-2024 στη σχολική μονάδα που ανήκουν.

Για να δείτε τον πίνακα ΠΕ05, πατήστε εδώ

Για να δείτε τον πίνακα ΠΕ08 και ΠΕ91, πατήστε εδώ