Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από 01/12/2023 και ώρα 14:00 έως 11/12/2023 και ώρα 14:00.

“Για περαιτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά στο περιεχόμενο της Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν απευθείας με τον φορέα έκδοσής της”.

Για να διαβάσετε την Ανακοίνωση-Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ