Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, δια των  Υπευθύνων  Πολιτιστικών Θεμάτων Β. Αρβανιταντώνη,  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Γ. Βούλγαρη  και Αγωγής Υγείας Μ. Καμπέρη, σε συνεργασία  με το Γραφείο  Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Εφορείας Αρχαιοτήτων   Πειραιά και Νήσων διοργανώνει  ημερίδα με εκπαιδευτική θεματική περιήγηση  στον Ναό της Αφαίας Αθηνάς στην Αίγινα  «Ο ναός της Αφαίας Αθηνάς από την αρχαιότητα έως τους νεότερους χρόνους: ακμή, παρακμή και λεηλασίες». Η ημερίδα  θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Οκτωβρίου  2022.

Οι ενδιαφερόμενες/οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα που αναγράφεται στο επισυναπτόμενο  έγγραφο μέχρι την Παρασκευή, 7  Οκτωβρίου 2022

19893 ΗΜΕΡΙΔΑ- ΑΙΓΙΝΑ-ΝΑΟΣ ΑΦΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ_signed