Ημέρα: 3 Φεβρουαρίου 2022

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Πειραιά- Παρασκευή 04.02.2022

Την Παρασκευή 04.02.2022 θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με βασικά θέματα Ημερήσιας Διάταξης: Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικούς Π.Ε. Γνωμοδότηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών…