Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά , κατόπιν της αρ. 23/22-09-2023 Πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά, ανακοινώνει:

Πίνακες συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου ΜΟΝΙΜΩΝ εκπαιδευτικών κλάδων  ΠΕ79-ΠΕ86 που δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο στη σχολική μονάδα που ανήκουν, για το σχολικό έτος 2023-2024.

Για τον κλάδο ΠΕ79, πατήστε εδώ

Για τον κλάδο ΠΕ86, πατήστε εδώ.