4ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός με θέμα “Παθητικό Κάπνισμα”

7ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο για τον Έλεγχο του Καπνίσματος