Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος του Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης MEDIES (Mediterranean Education Initiative for Environment and Sustainability), για τις σχολικές μονάδες της Α/θμιας και της Β’/θμιας Εκπ/σης

Έγκριση του 4ου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Bravo Schools-Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο» για το σχολικό έτος 2020-21.                             Παράρτημα

Ενημέρωση σχετικά με την έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων/υλικών

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος «in action for a better world– Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο»

Έγκριση του 4ου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Bravo Schools-Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο» για το σχολικό έτος 2020-21

Έγκριση Πανελληνίου μαθητικού διαγωνισμού «Κανόνες για την ασφάλεια στη θάλασσα και την παραλία» σε Δημοτικά Σχολεία

Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης