Έγκριση ανανέωσης των Διεθνών και Εθνικών Θεματικών Δικτύων της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης για το σχολικό έτος 2021-2022

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος και περιβαλλοντικής έκθεσης της HELMEPA

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΗΣ HELMEPA                               

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΠΛΟΙΟΥ