Δείτε, εδώ, την εγκύκλιο εγγραφών για τα Δημοτικά Σχολεία, σχολικού έτους 2023-2024

Δείτε, εδώ, την εγκύκλιο εγγραφών για τα Νηπιαγωγεία, σχολικού έτους 2023-2024