Αφορά σε μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 16-6-2023 έως και 23-6-2023 και ώρα
15:00.

Για την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ