Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τοποθέτηση Διευθυντών/ντριών σε κενές θέσεις Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων που δεν καλύφθηκαν από την υπ’ αρ. 1616/18-04-2023 Απόφαση Τοποθέτησης (ΑΔΑ: ΨΓΔΙ46ΜΤΛΗ-ΔΤΠ).

Για την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Δ.Σ. πατήστε ΕΔΩ