Δείτε, εδώ, την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. , που αφορά τον Προγραμματισμό του Εκπαιδευτικού Έργου και του Ολοήμερου Προγράμματος των Δημοτικών Σχολείων, για το επόμενο σχολικό έτος 2022-2023 καθώς και την Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων του σχολικού έτους 2021-2022